Frågor

Prostatacancer

Opererad för prostatacancer feb 2013, robotoperation daVinci Proatatatektomi.
Konstaterad ”verklig Gleason 3+4, dock utbredningenväldigt liten, mest är det i apex och i skivan närmast apex. Inga tecken på att cancern ska ha etablerat sig på utsidan av kapseln”.
6 veckor efter operation PSA 0 mikrogram/L (0-1000) 0,1
juni 2013 PSA 0,1
1 sept 2013 PSA 0,2

Innebär ovanstående PSA stigning att det med stor sannolikhet finns kvarvarande cancer som utbreder sig ?
Bör behandling omgående sättas in ?
Betraktas ovanstående som akut behandlingssituation ?
Typ av behandling ?

Svar

Hej! Cancer behandlas idag individuellt, det är din doktor som vet vad som blir bäst för just dig.. De svar som vi ger här är generella. Stigande PSA kan betyda att det finns cancer kvar.
Behandling som exempelvis strålbehandling är vanligt, men att man kan vänta till PSA stigit mer.
Det är inte en akutbehandlingssituation.