Frågor

Prostatacancer

Finns det belägg för att om man inte är sexuellt aktiv helt eller delvis har lättare mottaglig
för prostatacancer

Svar

•Säkra riskfaktorer är hög ålder och familjär förekomst av prostatacancer.

•Misstänkta riskfaktorer är högt intag av mättat animaliskt fett och mejeriprodukter samt fysisk inaktivitet.

•Förmodade skyddande faktorer är fysisk aktivitet samt en kost med högt intag av tomater, kål- och lökväxter, sojaprodukter och grönt te. I de senare finns ämnen med östrogenliknande effekter (fytoöstrogener).