Frågor

prostatacancer som spritt sig i hela skelettet

Min man har av onkologen i Lund ordinerats strålning av en kota i halskotpelaren ( främst för att minska smärtor).

Vi vill fråga om eventuella risker med denna behandling

Svar

Jag kan inte se några som helst risker med denna behandling. Strålbehandling mot skelettmetastaser för att minska smärtor, har använts länge och är en beprövad och effektiv behandling. Det som sker strax efter avlutad behandling är, att patienten kan få ännu mera ont uppemot en vecka efteråt. Detta beror på en svullnad i vävnaderna och detta är en naturlig reaktion som går över. Under den veckan som svullnaden sitter i kan man behöva lägga till smärtstillande läkemedel, eller höja den dos som kanske redan är insatt.