Frågor

Prostatacancer i skelettet

hej, jag har prostatacancer i skelettet, ländryggen, och äter Bickalutamid sedan ett halvår tillbaka,
jag har sedan dess haft ett s k icke mätbart PSA värde men nu har testosteronvärdet börjat gå uppåt, det är nu 38 och har som lägst varit 16. 38 är klart över normalvärdet så nu undrar jag vad nästa steg blir, fysisk kastration? eller ? jag har förstått att även binjurarna producerar testosteron och dem kan man väl ej ta bort?

Svar

Nästa steg väljs utifrån den enskilde patienten. Val av behandling avgörs av flera faktorer, PSAvärde, aggresivitetsgrad, sjukdomens utbredning, patientens besvär etc.
De behandlingsmetoder som finns när man har en spridd sjukdom är, en annan typ av antihormonell behandling, kirurgisk kastraktion, strålbehandling eller cytostatika. Man tar inte bort binjurarna.