Frågor

Prostatacancer – återfall

PSA efter operation 0. Sedan succesiv ökning – 0,05, 0,1 och nu senast 0,15. Nu finns tydligen en allmän nationell rekommendation att INTE göra något förrän PSA är >0,20. Detta är svårbergripligt.
Mina värden visar ju tydligt, enligt min mening, att cancerna kommit tillbaka. Är det då inte bättre att börja behandla – t ex strålning – så fort som det bara går? Ju längre man väntar, ju mer måste ju rimligen cancern utvecklas.
Eller, vad skulle ökningen i PSA kunna beror på om det inte är cancer?
Kalle

Svar

Här på Radiumhemmet erbjuds patienter med stigande PSA strålbehandling. Man brukar starta behandlingen innan PSA gått upp till 1,0. Man strålar området där prostatan satt innan operation, där man kan förvänta sig enstaka celler som blivit flera och har gett PSA utslag.