Frågor

Proststacancer

Min man opererades med radikal bortagande av prostata för 5 år sedan. Detta i Hallands län. Han har tagit PSA-prov ca var 3.e månad efter detta. För 2 år sedan låg det på 0,11,för ett år sedan 0,10 och nu senast 0-12. Kan det normalt variera, pga andra omständigheter än att det är just att äggviteämnena ökar pga cancer? Vid vilket värde sätter man in nästa åtgärd. Och vilken åtgärd är att föredra?Det skiljer vad jag kan förstå mellan olika län. Hur kan det vara så?
Det var fler frågor än en men hoppas på svar!
Med vänlig hälsning
Maja

Svar

Hej,

Återfall efter radikalt borttagande av prostatan misstänks först vid PSA värde 0.2 eller mer vid minst två provtagningstillfällen. Val av behandling beror på en mängd olika faktorer som har med ursprungstumören att göra, det bör dock ej skilja vad gäller län då vårdprogrammet för behandlingen är nationellt. Strålbehandling är det vanligaste behandlingsalternativet vid ett konstaterat återfall.

Hoppas att detta är svar på dina frågor. Du är alltid välkommen att kontakta oss igen om du har fler funderingar eller behöver stöd. Det går även bra att ringa oss på telefon 08-123 138 00.

Vänliga hälsningar Cancerrådgivningen