Frågor

prostatacancer

Många personer känner inte någonting, att de har en cancer i kroppen. Hur skall man kunna lära känna, att den finns i kroppen?

Svar

Hej!

De flesta som har cancer har symtom. Det är ovanligt att man inte har symtom. Har man symtom som man inte känner igen och som inte går över ska man söka vård på vårdcentralen.