Frågor

Prostatabiopsi

Är kallad till biopsi efter MR. Sjukhuset skriver att det är rektal fusionsbiopsi. Som jag förstår har den alternativa perinalbopsi vissa fördelar.

Var görs sådan? Kan / bör jag söka den. Hur gör jag i så fall?

Svar

Hej

I många länder, där det finns stora bekymmer med multiresistenta bakterier, har man mer och mer övergått till att ta dessa biopsier transperianalt, alltså från perineum. Denna metod kommer troligen att bli vanligare även i Sverige om antibiotikaresistensen ökar. Metoden orsakar alltså färre infektioner(1%) jämfört med när biopsin tas via tarmen. Tilläggas bör att infektionsrisken är låg i Sverige även med rektal fusionsbiopsi(ca 6%). Metoderna är jämförbara vad gäller resultat. Ta upp med din läkare vad som kan vara att föredra i ditt fall.

Hoppas det är svar på din fråga,

med vänlig hälsning

Cancerrådgivningen