Frågor

Prostatacancerspecialist

Vem eller var i Sverige är man duktigast på prostatacancer?

Svar

Det går inte att svara på den frågan. Det finns inga sådana jämförelser.
Vi vill ändå skriva något som kanske kan ge dig något.
Prostatcancer är en vanlig sjukdom och det finns både kunskap och erfarenhet kring den diagnosen. Behandlingen styrs av ett vårdprogram. Där beskrivs bland annat hur sjukdomen ska behandlas. Du kan själv läsa i det nationella vårprogrammet för prostacancer som finns på RCC hemsida.
Kopiera länken nedan.
http://www.cancercentrum.se/Global/RCC%20Samverkan/Dokument/V%C3%A5rdprogram/NatVP_Prostatacancer_v.1.1_20150429_final.pdf

På de olika sjukhusen har man även multidisiplinära konferenser där man i ett team av olika proffesioner beslutar om behandling för den enskilde patienten. Det är alltså ingen enskild doktor som bestämmer val av behandling.
Hoppas att detta är svar på dina fråga. Du är alltid välkommen att höra av dig till oss igen. Det går även bra att ringa. ibland kan det vara lättare att besvara frågor i en dialog.