Frågor

Procren

Har alkohol någon negativ effekt vidbehandling med procren?

Svar

Nej, det ska gå bra att dricka alkohol när man tar Procren.