Frågor

Pomi-T

Kosttillskottet Pomi-t (www.pomi-t.se) påstås vara PSA sänkande i flera artiklar man hittar på nätet. Studier har till och med presenterats på ASCO (stor årlig seriös cancerkonferens) där kosttillskottet rapporterades verksamt. Vad är er uppfattning – kan det finnas en möjlighet att preparatet kan fördröja utvecklingen av en prostatacancer?

Svar

Vi har ingen kunskap om Pomi-T. Vi har frågat några läkare som inte heller kände till Pomi-T.
När det gäller naturläkemedel så vet man idag att vissa preparat kan försämra effekten av cytostatika. Därför brukar vi rekommendera att man är försiktigt om man behandlas med cytostatika.
Innan man vet för- och nackdelar kan vi varken rekommendera eller avråda. Det blir upp till varje enskild individ att bestämma hur man vill göra. Ta upp frågan med din läkare.