Frågor

Petröntgen var tredje månad kont

Är det nödvändigt med petröntgen var tredje månad med en kontralateral cancer i armhålan efter bröstcancer syns inget nu efter behandlingen

Svar

Hej!

Det måste en läkare bedöma utifrån varje enskilt fall. Har du frågor kring uppföljning så fråga din läkare. Det är viktigt att du känner dig trygg med din vård och förstår hur man tänker.

Med vänlig hälsning

Cancerrådgivningen