Frågor

Pancreascancer

Min mamma har pancreas med lungmetastaser, diagnosticerad hösten 2012. Cytostatikabehandling resulterade i att metastaserna gick tillbaka helt i somras och tumören krympte. Nu är dessvärre metastaserna tillbaka och ansvarig läkare vill inte behandla förrän metastaserna vuxit sig större. Är det rimligt att vänta med behandling på det sättet? Är det inte lättare att kämpa tillbaka metastaser när de är små än när de är stora?

Svar

Hej! När en cancertumör upptäcks och behandling ska ges i botende syfte, där vill man starta behandlingen så fort som det är möjligt. När det gäller spridd cancer så är det inte alltid lika bråttom. Man har i många studier sett att de patienter där man har väntat med behandling når samma resultat av behandlingen som de som fick behandling när metastaserna var mindre.