Frågor

P—LD (Laktatdehydrogenas)

Hej. Jag har diagnostiserats och har en obotlig levercancer samt haft några tumörer i ryggraden som jag strålats för. Jag undrar varför det står Hemolytiskt istället för ett värde på P—LD (Laktatdehydrogenas) på de senaste tre blodproverna? Tidigare så har det stått värden där. 

Svar

Hej
Att det står ”hemolys” istället för ett värde betyder att blodkropparna gått sönder vid provtagningstillfället. Det gör att det inte går att analysera Laktatdehydrogenas som finns i blodplasma. LD är känsligt för hemolys och det kan vara flera faktorer som kan orsaka detta som kanylens storlek, om röret fylls för långsamt eller för fort. Kyla kan även påverka blodet i röret vid vidare hantering. Detta är vanligt. Provet får tas om.

Vänliga hälsningar
Cancerrådgivningen