Frågor

Överlevnad vid livmodercancer

Hur ser överlevnaden ut för opererad livmodercancer i stadie1 Figo1 ingen spridning o ingen efterbehandling.
Hur många lever efter 5 år.

Svar

Överlevnaden vid endometriecancer är generellt mycket god. I stadie 1 blir mer eller mindre alla botade.
Många får inga återfall efter primärbehandling med kirurgi.
Risken för återfall är störst inom de första tre åren och få får återfall efter fem år.