Frågor

Östrogen

Jag har fått ord. Ovesterin till underlivet efter en livmodercanceropetation. Min cancer var i stadie 1 o orsakad av östrogen.
Kan jag efter 6 månader börja med Oversterin för att inte få urinvägsinfektioner.
Är min risk större att få tillbaka cancer vid användning av Ovesterin.
Hur ser min prognos ut?

Svar

Hej.

Din prognos är mycket god. Vid livmodercancer stadie 1 är möjligheten att helt bota sjukdomen stor. Du kan absolut använda Ovesterin lokalt, det ökar inte risken för återfall i sjukdomen. Problem från slemhinnor och urinvägar är vanligt förekommande och Ovesterinbehandling brukar minska dessa besvär betydligt.

Hoppas att detta är svar på dina frågor. Du är alltid välkommen att kontakta oss igen om du har fler funderingar eller behöver stöd. Det går även bra att ringa oss på telefon 08-123 138 00.

Vänliga hälsningar Cancerrådgivningen