Frågor

Orsak till bröstcancer

Jag har under över ett års tid haft nedsatt immunförsvar på grund av en skada i buken. När jag äntligen fick min operation gjord (hepaticojujejunostomi) och slippa dränage så visade det sig att jag hade utvecklat bröstcancer. Fick en del av bröstet bortopererat och en axillutrymning (29 st lymfkörtlar).
Jag har läst att nedsatt immunförsvar kan öka risken för cancer och undrar om det stämmer.
Med vänlig hälsning

Svar

Hej!

De kända riskfaktorer som finns är framför allt våra levnadsvanor. Tobak, alkohol, för lite fysisk aktivitet, matvanor, bränna sig i solen, radioaktivitet, virus och föroreningar i miljön. Dessa faktorer kan påverka risken negativt. Det är inte troligt att  tillfälligt nedsatt immunförsvar skulle påverka risken för att utveckla cancer.

Med vänlig hälsning

Cancerrådgivningen