Frågor

Orolig för ojämlik vård – och ev. cancer

Jag är snart en 60-årig kvinna som har haft kraftiga blödningar från underlivet nu en längre tid, och har varit och tagit ett flertal prover hos en gynekolog. Jag väntar på provsvar, men det dröjer väldigt och jag förstår inte varför. Får inget tillfredsställande svar från mottagningen jag besökt. Snart är det jul, nyår och allt stänger. Jag har dubbelt boende och arbetar i en del av landet där vården inte är jämlik den som finns i storstadsregionerna. Om jag vill besöka en läkare ’hemmavid’ i den större stad där jag egentligen hör hemma, så måste jag ta ledigt från mitt arbete, och det går inte utan stora konsekvenser (jag har själv ett specialistjobb). Har därför besökt en privat gynekolog på den mindre ort där jag arbetar (glesbygd). Nu är jag dubbelt orolig att jag inte får behandling i tid, och inte av samma kvalitet, som om jag vore ’hemma’ i storstan. Nu undrar jag: finns det nationella riktlinjer när det gäller t ex cancerbehandling, som gör att man har rätt att förvänta sig lika vård oavsett vart man bor (och/eller arbetar) i landet? Hur lång tid får det dröja innan man får svar på prover, då det kan misstänkas en ev. cancersjukdom? Oron är mycket svår att hantera.

Svar

Det pågår sen några år tillbaka ett nationellt projekt där målet är att utredningstiden för en eventuell cancersjukdom ska kortas samt att utredningen ska ske på samma sätt i hela landet, för att uppnå jämlik vård. Målet är inte uppnått ännu men på många håll har det skett en förbättring både vad det gäller tiden och att utredningarna görs på ett standardiserat sätt. Hur lång tid det får dröja innan man får ett provsvar skiljer sig åt i de olika diagnoserna. Vissa utredningar tar längre tid. Generellt sätt kan man säga att det tar flera veckor för att patologen ska kunna ge ett svar. Det är ett manuellt arbete som kräver t ex olika färgningar för att man ska kunna ge ett svar.

Ovissheten är bland det svåraste att hantera. Hoppas att detta svar kan vara till någon hjälp. Du är alltid välkommen att höra av dg till oss igen. Det går även bra att ringa. ibland kan det vara lättare att besvara frågor i en dialog.

Med vänlig hälsning

Cancerrådgivningen