Frågor

Oro över stigande PSA

Hej.
För tre och ett halvt år sedan visade det sig vid en rutinkontroll att jag hade PSA 14. Jag blev då remitterad till urolog där jag gjorde en biopsi på min prostatakörtel man hittade då en mm cancer i en av sticken. Gleasonvärdet var 3-3. Jag blev ordinerad Finesteride. Jag har sedan genom gått ett antal biopsier närmare bestämt 57 st stick. Man har inte hittat någon ytterligare cancer. Mitt PSA fortsätter dock att stiga nu senast var det 24 trots att jag äter Finesteride. Min kvot av fritt PSA var 0,10 Nu fick jag ett förslag om ytterligare biopsier. Finns det inget sätt att ringa in en ev. tumör innan man ytterligare stick

Svar

Ibland gör man ultraljudsledd punktion för att lättare hitta rätt var man ska sticka. Enda sättet att diagnostisera är att ta ett vävnadsprov.