Frågor

Ont i bröstkorg, förhöjt S-LD?

Hej! Jag är 64 år. LD visar på ett värde av 4,1. Jag har gått ner 3 kg i vikt, halsbränna och ont bakom bröstkorg. Tyder detta på cancer? Får vänta flera v på läkartid. Ingen feber, bra blodvärden o levervärde// hälsn mycket orolig

Svar

Hej
Då LD värdet är ett grovt mått på vävnadsskada är det inget värde som i sig självt kan tala för cancersjukdom. Dessutom är värdet på 4.1 marginellt förhöjt och kan ha många orsaker.
Bra att du har en läkartid och att dina övriga värden är normala.

Vänliga hälsningar
Cancerrådgivningen