Frågor

Olika former av hudcancer

Undrar om skivepitel och basalcells cancer kan utvecklas till farligare former av cancer, kan de sprida sig på andra stället på kroppen än huden? Vad händer om man inte behandlar dessa former av mindre farlig cancer?

Svar

Basalcellscancer sprider sig vanligen inte till övriga kroppen men kan lokalt ställa till med problem om den inte behandlas. Detta genom att vävnaden förstörs så att det kan uppstå sår som kan bli både stora och svårbehandlade.
Skivepitelcancer delas in i två stadier i det första stadiet växer tumören ytligt och kan inte sprida sig , i det andra stadiet växer den mer på djupet och kan då också spridas till andra ställen i kroppen. För skivepitelcancer kan man säga att det finns en risk att det utvecklas till en farligare form av cancer vilket gör det viktigt att behandla redan i det första stadiet .

Hoppas att detta var svar på dina frågor, du är välkommen att höra av dig till oss igen, det finns även möjlighet till samtal per telefon, ibland kan det kännas lättare. Tel 08-1380000.