Frågor

Oligodendrogliom grad två

Hej, hur ser prognosen ut om man drabbats av oligodendrogliom grad två? Vet att den växer långsamt. Har enbart haft epilepsi som symptom före op. Är det troligtvis så jag kommer märka av den när den kommer tillbaka?

Svar

Ja, det är ju som du säger att oligodendendrogliom är en låggradig och långsamväxande tumörform och symtomutvecklingen är ofta långsam och sträcker sig över en längre period. Det vanligaste debutsymtomet vid denna tumörform är kramper – epileptiskt anfall,och förmodligen blir det så om sjukdomen kommer tillbaka.
Rent generellt har patienter med oligodendrogliom en 5-års överlevnad på cirka 70-80%.