Frågor

Ökande PSA

Efter operation och sedan strålning låg PSA så gott som stilla på någon tiondel under tre år. Nu har nivåerna börjat klättra med i storleksordningen 0,2 per år. Vid vilken PSA-nivå kan det bli aktuellt att sätta in hormonbehandling? Jag har hört både siffran 0,5 och 1,0.
Palle

Svar

Det är svårt att ge ett generellt svar på din fråga. Det är fler faktorer som en läkare tar in i sin bedömning för att avgöra när det kan bli aktuellt att starta en hormonbehandling. Det krävs med andra ord en ny bedömning av en annan läkare. Om du önskar kan du begära en second opinion (andra utlåtande) för att få ett individuellt svar.

Hoppas att detta svar kan vara till din hjälp.

Med vänlig hälsning

Cancerrådgivningen