Frågor

Nolvadex – tamoxifenbehandling i 10 år istället för 5 år.

Hej!
Jag undrar om hänsyn har tagits till den ökade risken för livmodercancer när man fördubblar medicineringstiden för Nolvadex tamoxifenbehandling för bröstcancerpatienter. För kvinnor som är i klimateriet eller förbi det fördubblas ju risken för livmodercancer och det förvärras över ju längre tid man äter tabletterna! Det känns ju faktiskt mer otäckt och farligt med livmodercancer än ett återfall i bröstcancer?
Om 5 år är för litet så varför inte 7-8 år i stället för 10 år?

Svar

Hej.

Den ökade risken för livmodercancer vid behandling med Tamoxifen/Nolvadex efter klimakteriet är väl känd och hänsyn har tagits till detta då man har tagit fram nya riktlinjer. Tio år är ett riktmärke utifrån de studier som gjorts av hur länge som tilläggsbehandling ger en ytterligare skyddande effekt mot återfall. För varje individ kommer man att behöva bedöma risk med nytta individuellt när man tar ställning till fortsatt antihormonell medicinering. Om man har passerat klimakteriet så är det brukligt att byta behandlingen med Tamoxifen till en annan sorts antihormonell medicinering som inte har denna biverkan på livmodern. Ett återfall i bröstcancer är generellt ett allvarligare tillstånd än att få en livmodercancer.

Hoppas att detta är svar på dina frågor. Du är alltid välkommen att kontakta oss igen om du har fler funderingar eller behöver stöd. Det går även bra att ringa oss på telefon 08-123 138 00.

Vänliga hälsningar Cancerrådgivningen