Frågor

Nödvändigt med cellgifter?

Hej!
Min fru som är 53 år har nyligen opererats för duktal bröstcancer grad 2. Radikalt borttagen. 20mm stor. Hormonkänslig och HER neg. Portvaktskörtlar 2 st friska. Ki67 är 26%. Ska få antihormon och strålbehandling. Man har sagt att hon får välja cellgifter om hon vill!? Är det verkligen nödvändigt och vad är i så fall tilläggsnyttan av sådan behandling?

Svar

Hej.

Den exakta tilläggsnyttan kan bara hennes läkare svara på då den är beroende av många olika faktorer. Generellt kan man säga att alla de faktorer som du har räknat upp här är förenliga med en god prognos, man kan också säga att tilläggsnyttan av behandlingen är betydligt mindre än om hon hade haft en aggresivare tumörform med sämre diagnos.  Eftersom ni har ställts inför ett val är det troligt att nyttan av behandlingen torde vara mycket liten statistiskt sett, men vad det innebär på det individuella planet är svårare att svara på.

Hoppas att detta är svar på dina frågor. Du är alltid välkommen att kontakta oss igen om du har fler funderingar eller behöver stöd. Det går även bra att ringa oss på telefon 08-123 138 00.

Vänliga hälsningar Cancerrådgivningen