Frågor

Myelom

Har ni någon medicin verksam på Myelom? I så fall skulle jag vara intresserad av att pröva denna Mitt namn är Stefan Envall behandlas på Kungälvs sjukhus av Waldemar Ehrling

Svar

Radiumhemmets forskningsfonder stödjer forskning men bedriver ingen egen medicinsk verksamhet. Om du med din fråga undrar över om det finns något läkemedel som du skulle kunna få inom ramen för en forskningsstudie så skall du fråga till din behandlande läkare. Hen bör vara uppdaterad och veta vad som skulle kunna vara aktuellt för just dig. Om du känner sig osäker har du alltid rätt till en second opinion, dvs. ett andra utlåtande från en annan klinik.