Frågor

Muskelinvasiv urinblåsecancer

Min svärmor opererades för ytlig urinblåsecancer 30 december 2013. Vid uppföljningen i mitten av maj konstaterades en ny tumör och efter ny operation i början av juni visade resultatet att den är muskelinvasiv och har kommit i kontakt med blodkärl. Därmed betraktas cancern som spridd men man har inte hittat metastaser.
Nu väntar kemoterapi följt av cystektomi.

Min fråga är vad överlevnadsprognosen är i denna typ av fall. Kan cytostatikabehandlingen tillsammans med operationen bota cancern? Jag undrar också om vad som är praxis vad gäller tiden mellan operationen och första uppföljningen med cystoskopi.

Svar

Prognosen i ett enskilt fall kan endast behandlande läkare uttala sig om. Generellt kan man säga att en urinblåsecancer som har spridit sig till andra organ inte går att bota. Då handlar det om att hålla sjukdomen i schack och att lindra symtom. Efter behandling går man på kontroller. Första återbesök brukar ske 3-6 mån efter avslutad behandling.