Frågor

Metastatisk carcinom

Hej
Jag bor i Thailand och har svårt att förstå vad min läkare sa.
Jag har tyvärr precis gjort en biopsi i lymfkörtel i armhåla och det är tydligen Metastatisk carcinom. Hade bröstcancer 2013/14 som behandlades framgångsrikt. Vad betyder detta provsvar? Behöver jag göra ex en MR för att de ska hitta modertumören? Hur bråttom är det? Har jag rätt till vård i Sverige även om jag är utskriven?

 

Tack

Svar

Hej,

om du är svensk medborgare har du rätt till vård i Sverige vid akut sjukdom läs mer på denna länk från 1177 vårdguiden om vad som gäller för dig.  https://www.1177.se/Stockholm/sa-fungerar-varden/vard-om-du-kommer-fran-ett-annat-land/vard-i-sverige-om-du-ar-utlandssvensk/

Det kan röra sig om en metastas i lymfkörteln från din tidigare bröstcancer. Alltså ett återfall från din tidigare cancer eller något nytillkommet, vilket vi inte kan svara vidare på. Detta behöver utredas snarast så du får behandling dvs omgående.

Med Vänliga Hälsningar Cancerrådgivningen