Frågor

Metastaser i ryggkotor och ryggmärg efter bröstcancer

Mastektomi vä bröst mars 2023. Metastaser (kanske redan då) i TH 6, TH 12, L1 och L2, cancertumörer i ryggmärg. Dessa konstaterats dock först efter cytostatika och strålning av bröstkorg hösten 2023.

Senaste besked efter borrbiopsi TH12 januari 2024: BRE5, ER100%, PR75%, HER2-negativt. Har hitintills fått trastumazub (Herceptin) 11 ggr av totalt 17, äter endokrina tabletter. Nu planeras ev ny behandling.

Jag skulle vilja veta vad det finns för behandlingsalternativ. Är immunterapi ett av dem, hur stora risker för allvarliga/dödliga biverkningar? Vilka tabletter kan komma ifråga? Målriktad behandling, vad skulle det vara?Kan ni tipsa om andra frågor jag skulle kunna ställa på läkarbesöket (14 mars 2024) på Sahlgrenska inför kommande behandling?

Läkaren sa att man inte kan bota men att jag har många, många år kvar att leva. Men det beror väl på om de nuvarande metastaserna metastaserar sig, om cancern sprider sig till andra organ från skelettet? Varför ingen CT på hjärna? Varför inga vävnadsprover på inre organ?

Hälsningar
Helena, 74 år

Svar

Hej!

Bröstcancer är många olika sjukdomar och kan behandlas på många olika sätt. Vi kan tyvärr inte ge råd i din individuella behandling. Önskar du att en annan läkare gör en ny medicinsk bedömning kan be att få det. Här

en länk som visar hur du går till väga.
https://www.1177.se/Stockholm/sa-fungerar-varden/om-du-inte-ar-nojd/ny-medicinsk-bedomning/

Det stämmer som läkaren säger att bröstcancer som spridit sig till skelettet kan man leva med i många år. Med hjälp av bromsande läkemedel så brukar sjukdomen kunna bromsas under lång tid.
Den behandling du har nu påverkar alla eventuella cancerceller i din kropp eftersom den förs via blodet. Det betyder att andra organ (där mikroskopiska förändringar  inte ens kan ses på röntgen) också får behandling. Då behöver man inte göra specifika undersökningar eftersom behandling redan finns. Om du skulle få symtom från t ex hjärna kommer man att göra en DT.

Hoppas att detta är svar på dina frågor. Du är alltid välkommen att höra av dig till oss igen. Det går även bra att ringa till oss. Ibland kan det vara bra att svara på frågor i en dialog.

Med vänlig hälsning

Cancerrådgivningen