Frågor

metastaser i lungorna efter ändtarmscancer

Min man fick diagnosen ändtarmscancer 2015 och fick göra en rektumamputation med stomi som följd. Efter operationen cellgiftsbehandlades han i sex månader.
Vid treårskontroller hittade man sju metastaser på 6-12 mm utspridda i ytterkanterna på båda lungorna. Läkarna i Lund har ansett att han ska genomgå en cellgiftsbehandling på tre månader och därefter blir ev en operation aktuell om metastaserna minskat i antal eller storlek.
Min fråga är varför man inte försöker operera direkt och om cellgiftsbehandling på ändtarmscancerceller verkligen har effekt?

Hälsningar
LL

Svar

Hej.

Anledningen till att man inte vill operera direkt kan ha flera olika orsaker. I lungan är det tex. viktigt att minska tumörerna så mycket det går för att man vid operationen inte kan ta bort hur mycket vävnad som helst. Detta med hänsyn till att andningsfunktionen. Cytostatikabehandlingen behandlar hela kroppen, det minskar risk för vad man kallar subklinisk sjukdom dvs. att det finns cancerceller som man ännu inte kan se och som senare kommer att utvecklas till nya metastaser i lungan eller någon annanstans i kroppen, det är ofta en stark anledning till att man vill ge cytostatika först.  Enligt det nationella vårdprogrammet så visar resultat från studier entydigt att cytostatika bör övervägas i alla fall av metastaserad rektalcancer då det har förbättrat behandlingsresultaten.

Hoppas att detta är svar på dina frågor. Du är alltid välkommen att kontakta oss igen om du har fler funderingar eller behöver stöd. Det går även bra att ringa oss på telefon 08-123 138 00.

Vänliga hälsningar Cancerrådgivningen