Frågor

Metastas mesenterium

Jag har nyligen opererats för en metastas på mesenteriet (metastas från tjocktarmscancer). Enligt de läkare jag träffat är det svårt att operera i detta område, på grund av många blodkärl och lymfkörtlar. När man först misstänkte metastasen skrev en läkare i sina anteckningar att det i så fall (om cancern spritt sig till mesenteriet) var ”synnerligen ogynnsamt”. Nu är metastasen hur som helst bortopererad, men jag ser till min förvåning i svaret på en fråga till er att ni hävdar att man utan problem kan operera bort hela tarmkäxet. Kommentar?

Svar

Tarmkäxet ligger ovanpå tarmarna som ett skyddande täcke, vilket gör att man utan problem kan ta bort tarmkäxet utan att det ger några problem framgent.
Tarmarna är upphängda i tarmmesenteriet som innehåller blodkärl och lymfa och som inte har något att göra med själva tarmkäxet. Detta, alltså mesenteriet kan man däremot inte ta bort utan att också ta bort vidhängande tarm vilket görs tex. i samband med tarm och canceroperationer.