Frågor

Metastas livmoderhalscancer

Undrar vart det är vanligast att metastaser sätter sig om man har haft livmoderhalscancer (adenocarcionom)?

Svar

Om livmoderhalscancer sprider sig är det vanligast lokalt i bäckenet eller ner i vagina.