Frågor

Mammografi

Om man gör en mammografi som sen ser bra ut. Hur stor risk är det att nästkommande mammografi inte ser bra ut, alltså inom två år? Inom ett år? Hur snabbt utvecklas bröstcancer?

Svar

Vedertagna tolkningar av de studier som gjorts kombinerat med beprövad erfarenhet har gett intervallet 18–24 månader för screeningprogrammet med mammografi som tillräcklig för att upptäcka bröstcancer i ett tidigt skede. Detsamma gäller kontroller med mammografi efter behandlad bröstcancer där kontrollerna är var 12 månad pga. att man då har en förhöjd risk.
I de flesta fall utvecklas bröstcancer långsamt och idag botas över 80 procent. Trots mammografiundersökning bör man ändå undersöka sina bröst och söka läkare om man upptäcker någon förändring.

Hoppas att detta är svar på dina frågor. Du är alltid välkommen att kontakta oss igen. Om du har fler funderingar eller behöver stöd kan du även ringa Cancerrådgivningen på telefonnummer 08-123 138 00.