Frågor

Mammografi

Hej,
Hur ofta gör man mammografiundersökningar?

Svar

Hej! Kvinnor mellan 40 – 75 år boende i Stockholms län bjuds in till mammografi undersökning vart annat år.