Frågor

Lymfom

Hej,
Vilka symptom har man vid lymfom?
Med vänlig hälsning Martin

Svar

Symtom vid lymfom är oftast en knöl eller utslag på kroppen. Andra symtom som kan förekomma är viktnedgång, oklar feber, nattsvettningar, trötthet, upprepade infektioner och blödningar.