Frågor

Lungsjukdom? Cancer?

Hej, har gjort en DT TORAX-buk
Svaret från röntgen lyder Enstaka specifika upp till 4mm stora noduli basalt i höger lungas underlob
samt i vänster ovanlob. Viss mosaikmönster i lungparenkymet. Enstaka smärre atelktaser basalt bilateralt. Cysta i höger njure. Ca 5 cm homogen avrundat expansivitet i korpus uteri.
Vad betyder allt detta?

Hej, gjorde en DT TORAX-buk
Svaret jag fick lyder, Enstaka specifika upp till 4 mm noduli basalt i högerlungas underlob samt i vänster ovanlob. Viss mosaikmönster i lungparenkymet. Enstaka smärre atelektaser basalt bilateralt. Cysta i höger njure. 5cm homogen avrundat expanssivitet i corpurus uturi.
Vad betyder allt detta?

Svar

Hej,

Ditt röntgensvar ger svar på att du har enstaka förändringar i båda lungorna och enstaka lungblåsor som är skadade (=atelektaser). Du har en cysta (vätskefylld blåsa) i höger njure och en 5 cm förändring i livmodern.

Noduli i lungorna är vanligt och brukar följas upp om de är över 6 mm, de allra flesta är ofarliga. Cystor på njurarna är också vanligt och brukar endast åtgärdas om de orsakar besvär. Förändringen i livmodern är oklart vad den beror på. Inget av det du beskriver visar på cancer men behöver kanske följas upp.

Hoppas att detta är svar på dina frågor. Du är alltid välkommen att kontakta oss igen om du har fler funderingar eller behöver stöd. Det går även bra att ringa oss på telefon 08-123 138 00.

Vänliga hälsningar Cancerrådgivningen