Frågor

Lungcancervaccin

Jag fick frågan om jag ville delta i forskning om lungcancervaccin, efter min behandling våren 2010. Jag ville vara med men när jag läste biverkningar så fick jag inte vara med för min läkare. Det visade sig att man kunde få två autoimmuna sjukdomar och då jag redan har Mb Crohn så ville dom inte att jag skulle vara med, har bara 2.40 m kvar av mina tarmar.

Men nu undra jag hur långt dom har kommit i forskningen med detta vaccin.

Jag är i stadium 3 A, vilket jag var även då.

Hälsningar
Åsa

Svar

Forskning kring cancer och vaccin som behandlingsalternativ pågår fortfarande inom ramen för studier.Kunskapen om immunförsvaret har ökat och det har gjort att vi bättre förstår hur vaccin ska utvecklas, men samtidigt blivit svårare, för man har insett hur komplext immunförsvaret är.
Enligt Professor Håkan Mellstedt, Karolinska Institutet finns det starka signaler att det relativt snart kommer att finnas kommersiellt tillgängliga vacciner för tjocktarmscancer, njurcancer, prostatacancer och lungcancer.