Frågor

Lungcancer

Hej, man upptäckte av en slump på en lungröntgen en förändring på cirka 3 cm på övre lunglob hos en anhörig till mig. Bronkoskopi visade inte på några cellförändringar. På PET upptäcker man att en lymfkörtel mellan lungorna är spridd cancer samt även spridd 1 cm stort område på tredje revbenet på ryggsidan. Blev diagnosticerad med lungcancer, adenocarcinom med genmutation EGFR. Den åtgärden som sattes in var tablett Tarceva 150 mg som givit lite resultat då lungtumören/cancern minskat något efter 3 månaders behandling med Tarceva. Men varför gör man inte fler åtgärder, ingen strålning, inga operationer etc? Hur länge kan man stå på Tarceva?

Tack!

Svar

Hej! Det är tyvärr vanligt att man inte kan operera eller ge strålbehandling när cancern spridit sig utan för lungan.Tarceva är en bra behandling för patienter som har den formen av lungcancer med genmutationen EGFR.Tarceva kan man behandla med under lång tid.