Frågor

Lungcancer

Konstaterad lungcancer . Finger har svullnat – infekterat . I väntan på prov – metastas ? har pencillin satts in . Frågan är . Kan pencillin ” mata ” cancercell ?

Svar

Nej, penicillin kan inte ”mata” cancercellen.