Frågor

Lungcancer

Hej!
Jag är 30 år , har rökt i 12 år . Nu är jag rädd att få lungcancer.
Har nyligen slutat röka . Hur stor är risken för detta?
Med vänlig hälsning

Svar

Att sluta röka är den bästa hälsoinvesteringen du kan göra. Rökning är den enskilt största orsaken till cancer. Att inte röka är därför det bästa sättet att förebygga cancer. Det är aldrig för sent att sluta, cancerrisken minskar allt eftersom tiden går efter rökstoppet. Efter i snitt sju år har den som slutat röka minskat sin risk att få lungcancer ungefär med hälften och luftrörsbesvären är klart mindre.