Frågor

Lungcancer

Hej, har ni varit med om att man blivit helt frisk från sin lungcancer efter behandling med Tarceva mot lungcancer adenocarcinom med EGFR-mutation?

Tack!

Svar

Hej! Om lungcancern är spridd utan för lungan är det svårt att kunna bota, men behandling med Tarceva kan bromsa upp sjukdomen.