Frågor

Lungcancer.

Hej!
Har nyss fått veta att min pappa har fått lungcancer, som är spridd till binjuren ..samt angripna lymfkörlar…Troligvis även i skelettet… Vet av erfarenhet att prognosen för dessa patienter inte är den bästa. Vet tyvärr inte vilket stadium detta är, men säkert långt gången då andra organ drabbats..
Han opererades för 4 år sedan mot prostatacancer. Allt gick bra och man tog bort tumören.
Men han lämnade nya psa prover, senast i december som han fortfarande inte fått svar på.
Min fråga: det måste ju synas på detta blodprov att han drabbats av cancer, om än på ett annat ställe?
Kommer under nästa vecka försöka ringa vdc för att kolla provsvaret….

Svar

Spridd prostatacancer brukar i de flesta fall visa sig på PSA provet. Alla tumörsjukdomar kan man inte upptäcka via blodet. Så skulle din pappa ha drabbats av en ny cancerdiagnos är det inte säkert att det syns i blodprovet. Det troliga är dock att det är han prostatacancer som har spridit sig.