Frågor

Lungcancer med lung- och njurmetastaser

Hej
Har idag fått svar från CT röntgen.
Det står såhär; Ventralt i vä ovanlob finns en suppleural ca 3 cm nodulär, något oskarp avgränsad förändring med stråkighet i intillliggande parenkym samt intill denna ett par upp till knappt en cm nodulära förändringar. Även en ca 1 cm nodulär förändring apikalt i ovanloben. På höger sida finns en 6 mm nodulär förändring medialt i underloben och en likartad förändring lateralt basalt i underloben. I hilus på vä sida finns en ca 3x4cm mjukdelsökning som kan bestå av förstorade körtlar. Det finns även en ca 2 cm körtel i mediastinum i anslutning till arcus aorta. Inga förstorade lymfkörtlar i axillerna eller i fossa supra-/infraklav. Ca 2 cm subkutan förändring dorsalt i höjd med Th11 som tidigare känd.
I hö njure finns en ca 5x4x4 cm expansivitet. Njurar för övrigt ua. Dorsalt vä binjure finns en ca 1 cm fokal förändring som dock är lågattenuerande och skulle kunna betingas av ett adenom. Inga lokala förändringar påvisade i leverparenkymet. Pancreas ua liksom mjälte. Inga förstorade lymfkörtlar paraaoralt eller längs bäckenkärlen, Det finns cystor i anslutning till ovarieerna bliateralt som kan vara fysiologiska, Ingen ascites. Inga skelett destruktioner påvisasde. Degenarativa förändringar i L4-S1
I första hand misstänks vänstersidig lungtumör med lung och lymfkörtelmetastaser samt misstänkt njurmetastas. Subkutan metastas.
Kan NI hjälpa mig att översätta detta så jag förstår vad jag har för något?

Svar

Hej.
Det är ett mycket omfattande svar som du har fått och som förstås är svårt att tyda själv. Sammanfattningsvis så står det att man i första hand misstänker att du har en tumör på vänster lunga som har spridit sig till lungorna och till lymfkörtlar i närområdet i bröstkorgen. Därutöver så misstänker man att det kan vara en spridning till höger njure samt till en dottertumör som finns på huden. Det är viktigt att beakta att det står misstänker i svaret vilket inte är detsamma som att det är det du har, det kan behövas mer fakta för att ställa exakt diagnos. Du behöver få mer information av din läkare kring svaret och vad det är som gäller för just dig.

Hoppas att detta är svar på dina frågor. Du är alltid välkommen att kontakta oss igen. Det går även bra att ringa oss 08-123 138 00. Det kan vara lättare att besvara frågor i en dialog.