Frågor

Lungcancer ?

Haft problem en längre tid med kronisk hosta samt svårt att djupandas.
Har gjort DT-HRCT som visar små pleurala/subpleurala förtätningar apikalt i höger ovanlob. Det finns en liten (3 mm) subpleural nodul ventralt i höger ovanlob respektive dorsalt i höger underlob. 2 mm liten perifer nodul i mellanloben.

Blev vid en renovering av ett hus för ca 5 år sedan utsatt för asbest, då jag inte visste att det var asbest i materialet förens efteråt. Är orolig att förändringarna beror på detta.
Ska få göra en ny CT-röntgen om 12 månader.

Kan hostan och andningsbesvären bero på dessa nodul förändringar?

Mvh

Svar

Hej!

Det är en svår fråga att besvara. Man kan ha förändringar i lungan som inte orsakar besvär. Hosta och andningsbesvär kan också bero på andra faktorer som t ex astma.

Med vänlig hälsning