Frågor

Lungcancer

Hej. Kvinna 51 år. Tidigare lungcancer.

Är behandlad sedan 2 år tillbaka. Cancern hade inte spridit sig så det räckte med en operation där man tog bort en del av lungan.

Anser ni att man tillhör riskgruppen av en eventuell smitta av Corona.

Svar

Hej!

Om du blir smittad så har du större risk att bli mer sjuk än andra som inte har opererats för lungcancer.

Med vänlig hälsning

Cancerrådgivningen