Frågor

Lungcancer

Kommentar till röntgensvar
CT thorax 20-03-04 enligt ovan. PET-CT 20-03-13 visar nodulär lungparenkymförändring basalt vä underlob. Förändringen är cirka 10 mm stor. Man ser ingen hypermetabolism i förändringen. Dock kan metabolism p.g.a. förändringens läge och ringa storlek underskattas på PET. Övriga fynd i vä lungas underlob är reaktiva.
Kommentar till labbsvar
Rutinblodprover 20-03-10 ua.
Bedömning
Rökare med nodulär välavgränsad cm-stor lungparenkymförändring basalt vä lunga. Kalkinnehållande, möjligen hamartom. Eventuell PET-positivitet svårvärderad med tanke på läge. Angeläget med rökstopp. Jag ber att ärendet demonstreras vid regional konferens 20-03-25. Operation eller expektans. Telefontid efter konferensbeslut. Är inkluderad i SVF lungcancer.
Huvuddiagnos
R919 Onormala fynd vid radiologisk diagnostik avseende lunga

Vad menas med allt detta? Är det jättefarligt?

Svar

Hej!

Det innebär att det finns en förändring i lungan som man inte kan bedöma om den är malign eller benign. Det man vill göra är att diskutera detta på en konferens med flera experter för att bestämma om den behöver opereras bort eller ej. Ibland hittar man förändringar i kroppen som är svåra att avgöra om det är en malign eller benign förändring. En operation är inte alltid det bästa och innebär alltid en viss risk för komplikationer. Det är därför man ibland avvaktar och gör en ny undersökning om några månader, för att se om förändringen har förändrat sig.

Hoppas att detta svar är på dina frågor. Du är alltid välkommen att höra av dig till oss igen. Det går även bra att ringa 08-123 138 00. Ibland kan det vara lättare att besvara frågor i en dialog.

Med vänlig hälsning

Cancerrådgivningen