Frågor

Lungcancer

Har fått reda på kompletterande Pad,
Jag är ALK negativ
”. NGS Kras positiv
PD- L 1 positiv över 90 procent
Fråga :
Är min cancer extra stark med så höga värden av PD – L 1 ?

Svar

Hej

Nej, din cancer är inte extra stark. Att ha höga halter av PDL-1 är positivt både då det gäller tumören och att du kan få målinriktad behandling.

Vänlig hälsning

Cancerrådgivningen