Frågor

Livmoderhalscancer?

Jag under vad symtomen är på livmoderhalscancer? Ha vet att man kan blöda efter samlag men hur ser sådan blödning ut? Blir den som en mens blödning? Eller blöder man lite? Blöder man direkt efter eller under? Hur vanligt är det med livmoderhalscancer när man är 34år? Hur ser prognosen ut för en som får det?

Svar

Symtom vid cervixcancer är blödning vid samlag, mellanblödning eller blodtillblandad flytning. Hur mycket blod som kommer är individuellt. Mellanblödning kan även bero på bla könssjukdom.
Du bör låta en gynekolog undersöka dig. Prognosen är i de flesta fall god.