Frågor

Livmoderhalscancer stadium 3B

Diagnostiserades med livmoderhalscancer, stadie 3B i juni 2015. Genomgått 30 yttre strålningar, 4 brachy och 5 cytostatikabehandlingar (Cisplatin). Har haft pyelostomi som nu ist övergått till piggare. Går nu och väntar på röntgen (PET/CT). Man kunde vid upptäkten konstatera en förstorad lymfkörtel intill tumören men ingenting annat. En månad efter avslutad behandling kände läkare ingen tumör vid undersökning och ingen tumör syntes vid vaginalt ultraljud.
När läkaren sa stadie 3B kändes det direkt som en dödsdom trots att min behandling är i botande syfte. Har varken hört el läst om någon i så sent stadium som blivit botad. Kan jag bli botad?

Svar

Hej! Man har sett i flera studier att kurativ strålbehandling tillsammans med cisplatin har ökad överlevnaden i alla stadier av sjukdomen.