Frågor

livmodercancer

Har vid en skrapning hittat elakartad cancer hos mig. Nu har de opererat bort livmoder och äggstockar och de hittade cancer i äggstockarna och en tumör i livmodern. De sa också att det hade spridit sig till en knuta i buken. Ska ev. få både strålning och cellgifter, väntar på besked om detta. Nu undrar jag hur prognosen ser ut när det har spridit sig? Har fått en kod som heter C54.9.

Svar

Hur din individuella prognos ser ut kan vi inte spekulera över, men syftet med tilläggsbehandlingar som cytostatika och strålbehandling, är att ta död på eventuella kvarvarande tumörceller.